Welke boom mag je kappen zonder vergunning?

Welke boom mag je kappen zonder vergunning?

Soms wel, vaak niet UITLEG

Boomverzorging is bomen kappen bomen snoeien en onderhouden,

Boomverzorging bomen kappen. bomen rooien. bomen kappen in jouw gemeente, Bomen snoeien, bomen toppen, boomstronk verwijderen. European tree worker etw european tree workers nederland . Wetgeving tot wanneer mag je bomen kappen. Welke bomen kappen zonder vergunning. Vergunning bomen kappen wetgeving. Kappen van een boom overhangende takken van de buren. Hoe ver moet een boom uit de erfgrens afstaan? Overlast hoge bomen van de buren. Wie bellen bij een omgewaaide boom?  Wat zijn monumentale bomen?  Een boomstronk verwijderen in Amsterdam. blog bedrijven  boomverzorging.  Welke bomen mag je kappen zonder vergunning? De meest gestelde vragen over bomen kappen zonder vergunning.

Welke bomen mag je kappen zonder vergunning?  Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Er is simpelweg geen enkele boomsoort die door HEEL  Nederland gekapt mag worden zonder vergunning.

Of er voor het kappen van jouw boom wel een vergunning nodig is hangt helemaal af van de wetgeving die geldt voor het grondgebied waarop uw boom staat. Is dat op het grondgebied van de gemeente?  Dan is dat de APV LINK,  is het daarbuiten dan treden de regels van de boswet.  In alleen de bomen die door de lokale APV of de boswet omschreven worden mogen worden gekapt zonder het aanvragen van een vergunning.  Oorzaak van de verwarring over welke bomen je mag kappen zonder vergunning er zijn veel onduidelijkheden over het kappen van bomen zonder vergunning . Die verwarring wordt voor een groot deel gevoed door het feit dat er maar weinig gemeenten zijn die dezelfde regels hanteren.  Er is simpelweg geen door de centrale overheid opgelegde en voor iedereen geldende identieke wetgeving rondom het verlenen van een vergunning voor het kappen van bomen. Mry als gevolg day oedere gemeente naar eigen goeddunken invulling kan geven aan de regels. Iedere gemeente is vrij om daar zelf inhoud aan te geven. Voor u als burger verwarrend en soms krom.  Wat in jouw gemeente wel mag mag in de naburige gemeente waar uw zus woont misschien helemaal niet/ Helaas heeft niet iedereen in de gaten dat er zoveel verschillen zijn. Daardoor ontstaan er heel wat hardnekkige fabels die maar moeilijk te ontzenuwen zijn. Ik  za; hier een aantal van die fabels ontkrachten aan de hand van veel gestelde vragen op het internet.

Mag je in je achtertuin wel een boom kappen zonder vergunning? Dat hangt af van de gemeente waarin u woont. In Amsterdam bijvoorbeeld geldt er vrij strenge regelgeving met betrekking tot het kappen van bomen.  Voor vrijwel iedere boom die je wilt kappen moet jr een omgevingsvergunning aanvragen. Of die boom in uw tuin of achtertuin staat is dan niet van belang. In Rotterdam daarentegen mogen particuliere eigenaren een boom kappen zonder vergunning mits zij eigenaar zijn van de grond. En niet vallen onder de uitzonderingen. Overigens is een huurder geen eigenaar van de grond ook in Rotterdam mag een huurder in zijn eigen achtertuin geen boom kappen.

Zonder vergunning mag je een conifeer kappen zonder vergunning?  Een conifeer wordt veel gebruikt als heg tussen twee erven een conifeer kan door de jaren heen behoorlijk snel uitdijen. Er zijn conifeersoorten die vele meters hoog en breed kunnen worden.  Alle coniferen zijn bomen hoe groot of klein ze ook mogen zijn de conifeer valt dan ook onder dezelfde apv van je gemeente als de eik.

Mag je dan helemaal geen conifeer kappen zonder vergunning? Jawel, veel gemeenten stellen namelijk dat je pas een vergunning moet aanvragen als een boom een bepaalde stamdikte heeft bereikt. Je kunt veel zeggen van een conifeer maar er zijn maar weinig conifeersoorten met een dikke stam. Maar voordat u gaat zagen, niet elke gemeente heeft de dikte van de stam als voorwaarde opgenomen. Het kan dus best zijn dat u ook voor het kappen van uw conifeer een vergunning nodig heeft.

Draagt uw conifeer of welke boomsoort dan ook bij aan een uniek landschapsgezicht?  Dan zou het best eens kunnen zijn dat u zelfs helemaal geen vergunning krijgt. Bij bomen die naast een monumentaal pand staan of zelf van monumentale waarde zijn moet u ook altijd bij de gemeente navragen of u een vergunning nodig heeft.

Mag je naaldbomen kappen zonder vergunning wat voor de conifeer opgaat geldt veelal ook voor de naaldboom de stam van een naaldboom wordt bij sommige naaldboomsoorten nooit zo dik dat voor het kappen een vergunning aangevraagd moet worden de verwarring rondom naaldbomen wordt mede veroorzaakt door de kerstboom professionele kerstboomkwekers worden in veel apvs uitgesloten van een vergunning voor het kappen van hun naaldbomen controleer ook voor de naaldboom of uw gemeente een minimum stamdikte hanteert

mag je een berk kappen zonder vergunning ook de berk mag veelal worden gekapt zonder vergunning de berk is ook een boom waarvan de dikte van de stam zelden oploopt hanteert uw gemeente echter geen minimum dikte aanduiding in de apv dan moet u ook voor het kappen van de berk een vergunning aanvragen

hoe hoog is de boete voor het kappen van een boom zonder vergunning allereerst moet u weten dat het kappen van een boom zonder vergunning een economisch delict is voor het illegaal kappen van een boom kunt u bestuursrechtelijk privaatrechtelijk en zelfs strafrechtelijk worden aangepakt een boom kappen zonder vergunning kan u zomaar een boete opleveren van een paar duizend euro hakt u in een druk weekend een paar bomen om dan kan dat zomaar oplopen tot enkele tienduizenden euros en als u echt pech heeft dan kunt u daar ook nog eens strafrechtelijk voor vervolgd worden misschien toch eerst even bij de gemeente langsgaan voor het aanvragen van een kapvergunning

lees ook tot wanneer mag je bomen kappen footer info algemene voorwaarden contact privacyverklaring home blog boomverzorging bedrijven european tree workers in nederland copyright ©