Kapvergunning geweigerd, is dat definitief?

Je kapvergunning is geweigerd door de gemeente. Hoe definitief is dat nou?

Vervelend als de weigering je plannen in de war stuurt. De gemeente heeft tot doel een groene omgeving te handhaven. Dat willen we allemaal wel. Soms botst dat met economische of praktische bezwaren.

Hoe kunnen zorgen dat de belangen van iedereen in het oog gehouden worden?

Het kan zijn dat je zwaarwegende argumenten  vergeten bent bij op je aanvraag. Misschien heb je het gevoel dat die argumenten niet of onvoldoende afgewogen zijn. Soms is in de reden van afwijzing dor de gemeente een standaard antwoord te herkennen.

Je kunt dan overwegen om opnieuw met de toegevoegde argumentatie een afweging en beoordeling aan te vragen. Zorg dat je met realistische argumenten je kapvergunning aanvraag, ook wel omgevingsvergunning genoemd, je punt solide onderbouwd. LEES HIER LINK welke argumenten kansloos zijn.

Stuur de heroverweging op papier aangetekend naar de gemeente en juiste afdeling. Het wordt dan ingenomen in het administratief proces, van een dagstempel voorzien en komt te liggen op de juiste afdeling. Vaak ook bij een andere collega dan de eerste die heeft afgewezen. Soms is die dan meer ervaren of hoger in rang. Als gevolg daarvan  kun je verwachten dat er telefonisch contact met je wordt opgenomen als er additionele vragen zijn vanuit de gemeente. Zorg dat je je punten helder op een rijtje hebt. De gemeente is er om je te helpen dus zullen vatbaar zijn om tot een redelijk besluit te komen.

Soms houdt dat in dat je na de kap verplicht wordt een ander boom op het perceel te planten. Is dat echt absoluut onmogelijk dan kan de gemeente om je ter wille te zijn aanbieden om een andere boom binnen de gemeente te planten. Je stort daarvoor een bedrag in het bomenfonds van de gemeente. Stel je flexibel op.

De heroverweging geeft in een redelijk aantal van de gevallen een goede kans om toekenning van de kapvergunning te krijgen. Besef wel dat  het echter echter een laatste redmiddel is. Probeer in dit proces verzeild te raken door bij het opstellen van je eerste aanvraag met een redelijk en realisctisch argumentatie in te dienen.

Bij de heroverweging aanvraag zijn geen kosten verbonden. Het valt onder je recht op feedback van de gemeente. Dus zeker het overwegen waard.

Meer informatie of advies nodig?

Wilt je graag je boom laten kappen of snoeien maar heb je  nog wat vragen? Bel +31(0)6-304 304 84*

*Als ik niet direct de telefoon opneem dan zit ik waarschijnlijk in de boom. Aan het eind van de klus bel ik dan terug, Zorg daarom dat je niet met een onderdrukt nummer belt svp. WhatsApp werkt nog efficienter.