schaal inschatten

  • goede_reportage_voor_het_rooien_boom_d320
  • goede_reportage_voor_het_rooien_boom_e320
  • goede_reportage_voor_het_rooien_boom_f320

 

Laat de verhouding zien.

Vanuit een foto kan een conifeer die 3meter lijk ter plekke ineens 8 meter blijken. De reden? Als er geen refferentie in de buurt van de boom of naast de boom staat dan is het beeld eigenlijk maar 2D. In ons hoofd maken we er 3D van door het te koppelen aan wat we kennen. Een huis of een mens bijvoorbeeld.

Daarom is het zaak om op tenminste 1 foto iets ter referentie van de stamomvang toe te voegen. Samen met een meting kan er vervolgens geen misverstand ontstaan.

Plaats bij het nemen van foto's van de stam iets ter referentie tegen of naast de stam waar de grootte is af te leiden zoals een tuinstoel, kruiwagen, hand of persoon. Dit laat voor mij ook de verhouding zien tussen de stam en de rest van de dingen in de tuin.

Als het lukt ook graag de stam opmeten en laten weten. Het gaat dan om de stamomtrek gemeten op een hoogte van 1,30m. Daarvoor meet u vanaf de grond 130cm omhoog. op dat punt zet u een meetlint of rolmaat op de boom en gaat daarmee helemaal om de stam heen. Op het punt waar het lint zichzelf weer raakt leest u de centimeters af. U heeft nu de stamomtrek.