Zonder kapvergunning boete

Wat is de boete voor het boom kappen zonder vergunning?

Vogelnest met kuikens mogen niet verstoord worden.Vergunningen worden door de lokale overheden ingesteld om de regie te houden en te zorgen dat alles een beetje loopt zoals we het gewend zijn. In het geval van kapvergunningen zal iedereen wel de noodzaak onderkennen.

Het is vaak de reden waarom we in een mooie groene omgeving kunnen worden.

Toch is de regelgeving soms wat doorgeslagen. Ooit heb ik een amerikaan proberen uit te leggen hoe ons systeem werkt. "Kijk, je koopt een boompje die je op je eigen terrein plant. Aks je er na zeg 20 jaar je plannen voor de tuin veranderd dan kan het maar zo zijn dat je volgens gemeentelijke regels de stamdikte en stamomtrek van je boom te groot blijkt, Je zult dan naar de gemeente moeten om een vergunning aan te vragen om je eigen boom te mogen kappen." Dit verhaal kwam mij al op wat ongeloof te staan.

Het meest vermakelijke voor mij was zijn reactie toen ik het verhaal vervolgde. "Aan je gemeente moet je dan een bedrag betalen voor het kappen van je eigen boom." "Sterker nog, soms ben je verplicht om in die zelfde tuin weer een boom terug te planten. Wil je dat niet dan moet je de gemeente wen bedrag betalen die zij in een bomenfonds stort om bomen in de gemeente plant." Er is geen transparante manier om te controleren of die bomen ook allemaal geplant worden, moest ik hem eerlijk toegeven.

Blijkbaar was hij toch geintrigeerd door ons systeem want hij wilde weten welke regels van toepassong waren als je een boom kappen wilt. "Nou daar zijn geen eenduidende regels voor, eigenlijk is ieder gemeente vrij om de regels te bepalen, soms is het perceel grootte dan weer het type boom, regelmatig de dikte van de stam of stamomtrek maar ook dat gegeven wisseld per gemeente. Soms beschouwt men een boom als een exoot die weggekapt moet woden al hebben de romeinen hem naar ons land gebracht, Maar als het een mooie oude boom is van diezelfdr exoot of op een mooie plek staat dan mag het weer niet. In een bepaalde gemeente mag een conifeer die je in een haag hebt geplant en na 16 jaar is doorgegroeid niet gekapt worden zonder gemeente. Honderd meter verderop in de buurt gemeente heb je voor coniferen helemaal geen vergunning nodig en kun je ze probleemloos wegkappen zoveel je wilt. Sterker nog binnen eenzelfde gemeente kn op de ene plek een vergunning vereist zijn terwijl op een andere plek dat niet is."

"Wat kost zo'n gemeentelijke permit to cut a tree ?" vroeg hij.  "Gratis als je in Spaarnwoude woont free dus. Ik heb echter de pech om in de duurste gemeente te wonen daar betaal ik 550euro dat is ongeveer 600$."

We hebben hier gezamelijk om gelachen onder het genot van een bud light. Maar zijn vrasgen hebben mij de ogen geopend voor dingen die we als vanzelfsprekkend en logisch achten eigenlijk toch verdraaid krom zijn als je er over nadenkt.

Het is dus niet zo verwodelijkdat er mensen zijn die zonder kapvergunning een boom kappen. Soms zijn ze zich er niet eens van bewust dat ze niet eens een vergunning nodig hebben. Soms neemt men bewust het risico van het kappen zonder kapvergunning.

Maar wat is de boete en gevolgen voor het boom kappen zonder vergunning?

Allereerst moet er geconstateerd worden dat er een boom wordt gekapt of gekapt is. Sit zal meestal het geval zijn als er handhavers komen kijken, Met de wirwar aan regels zal het niet voor iedereen duidelijk zijn of de boom vergunningplichtig is. Soms wordt snoeien verward met kappen, Soms is de boom al gekapt, In geval van een twijfel geval (een boom die net wel of net niet binnen de regels val)  is het nadien moeilijk aan te tonen. bewaar voor dat geval een stuk van de stam om dat hard te kunnen maken, Ook een stronk die in de grond blijft zitten kan een redelijke indicatie zijn.

Ben u over de schreef gegaan en is dat geconstateerd dan heeft u een economisch delict gepleegd. De maximale boete hiervoor is X, Per gemeente hangt het een beetje af hoe hard dit nagevolgd wordt met maatregelen. Als u zich bereidwillend opsteld en een luisterend oor vind dan kunt u er afkomen met een herplant van een boom. Zet de gemeente het wat harder aan dan zult u een boom van een bepaalde grootte  moeten terug planten denk daarbij aan een kostenplaatje van 2500

Onderzoek op rechtspraak leert dat de laatste 10 uitspraken over dit thema yoy een navolgend maatregel kwamen:

  1. Maatregel LINK
  2. Maatregel LINK
  3. Maatregel LINK
  4. Maatregel LINK
  5. Maatregel LINK
  6. Maatregel LINK
  7. Maatregel LINK
  8. Maatregel LINK
  9. Maatregel LINK
  10. Maatregel LINK

Wilt u een indicatie of een vergunning nodig is doe dan de test op omgevingloket LINK.

Helaas is deze test niet 100procent betrouwbaar dus u doet er goed aan om degegevens te veriferen bij de geneebte,

Dat kan hier LINK telefoonnummers gemeente.

Ziet u er tegenop om de aanvraag te doen dan kan ik u natuurlijk hierbij kosteloos assisteren. Brk me maar.

 

Direct een offerte aanvragen

Meteen weten of uw boom betaalbaar en veilig weg kan?